Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)

uzasadnienie wyboru: Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy unieważnia nabór na stanowisko Stażysta / młodszy asystent w Oddziale Mikrobiologii ogłoszony w dniu 12.08.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej WSSE w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej jednostki www.pwisbydgoszcz.pl
Decyzja o unieważnieniu wskazanego powyżej naboru podyktowana jest brakiem wyłonienia w przeprowadzonej procedurze kandydata spełniającego oczekiwania na wskazanym stanowisku pracy.
Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o unieważnieniu naboru.Wytworzył: Iwona Mokarska (10 października 2019)
Wprowadził: Hubert Kujawa (10 października 2019, 12:42:53)stanowisko:

Młodszy asystent/stażysta w Oddziale Mikrobiologii w Dziale Laboratoryjnym

miejsce pracy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
termin składania dokumentów: 13 września 2019  14:30
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy
 
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska
 
Młodszy asystent/stażysta  w Oddziale Mikrobiologii w Dziale Laboratoryjnym
w wymiarze pełnego etatu (1/1)
umowa na zastępstwo

 
Wymagania kwalifikacyjne:
 • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe, kierunek; biologia lub  biotechnologia,
 • doświadczenie zawodowe w mikrobiologii medycznej będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • wiedza ogólna z zakresu postaw metod molekularnych,  głównie technik opartych na   PCR,
 • wiedza ogólna z zakresu mikrobiologii,
 • dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Excel, Word),
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, formułowania wniosków.
Główne obowiązki:
 • wykonywanie badań metodami biologii molekularnej,
 • prowadzenie dokumentacji systemu jakości laboratorium,,
 • wdrażanie nowych metod badawczych i udział w badaniach biegłości.
 • obsługa niespecjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).
Dokumenty dodatkowe:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję:
 • Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, NIP: 953 11 08 025, REGON: 000 29 38 41, adres email do korespondencji: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
 • W Wojewódzkiej Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy został powołany Inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować w siedzibie administratora, na adres e- mail: iod@pwisbydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu +48 52 376 18 00.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 221 § 1 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Inne ponad miarowe dane, podane z Pana/Pani inicjatywy jako kandydata,  przetwarzane będą  na podstawie zgody, tj. art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 • Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Możemy przetwarzać również inne dane osobowe dotyczące np.:, niekaralności, zdolności do czynności prawnych, czy zdrowia, jednak zawsze w tych przypadkach posiadamy podstawę prawną do ich przetwarzania.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub odwołania zgody. Pracodawca nie będzie przetwarzał ich również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
 • Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 • Po miesiącu od zakończenia naboru, dane z niewyłonionych ofert prowadzonego procesu rekrutacji są niszczone. Dokumenty osoby, która została wybrana są dołączane do akt pracowniczych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, jednak konsekwencją niepodania danych będzie wykluczenie z procesu rekrutacyjnego.
     
Dokumenty należy przesyłać w terminie :
od 12 sierpnia 2019r. do 13 września 2019r.
listownie lub osobiście na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna
ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Młodszy asystent/stażysta - LEM”;
lub
pocztą elektroniczną na adres:
wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
z dopiskiem : „Młodszy asystent/stażysta - LEM”
 
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.
WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Wytworzył: Iwona Mokarska (12 sierpnia 2019)
Opublikował: Hubert Kujawa (12 sierpnia 2019, 12:17:55)

Ostatnia zmiana: Hubert Kujawa (10 października 2019, 12:42:53)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 703

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij